Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Publikacja służy jako pomoc w odkrywaniu tajników statystyki, jak również w poznaniu możliwości wykorzystania profesjonalnego pakietu statystycznego SPSS.

nr katalogowy: S_7 czytaj całość »

Podręcznik zawierający podstawowe metody prognozowania gospodarczego.

nr katalogowy: M.i_9 czytaj całość »

Kompleksowy dokument zawierający wyniki badań krajowych z odniesieniem do badań w innych krajach i badań międzynarodowych oraz dane statystyczne dotyczące edukacji.

nr katalogowy: Rz.e_10 czytaj całość »

Raport przedstawia doświadczenia wybranych holenderskich i niemieckich instytucji w zakresie prognozowania popytu na pracę z punktu widzenia wykorzystania tych doświadczeń w budowaniu polskiego...

nr katalogowy: Rz.rp_44 czytaj całość »

Praktyczny przewodnik, który stanowi obszerne i szczegółowe wprowadzenie do badań jakościowych.

nr katalogowy: M.j_5 czytaj całość »

Praktyczny podręcznik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych.

nr katalogowy: M.j_6 czytaj całość »

Książka adresowana do uczniów szkół zawodowych w projektowaniu dlaszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,

nr katalogowy: E.sz_3 czytaj całość »

Biuletyn poświęcony szkołom zawodowym, które wraz z Mazowieckim Obserwatorium Ryanku Pracy podjęły współpracę w zkresie opracowywania i przygotowania do wdrożenia dedykowanych...

nr katalogowy: Cz.b_9 czytaj całość »

Aktualny przegląd współczesnych rynków pracy. Podejmuje szerokie spektrum zagadnień dot. m.in.:zawodoznastwa, klasyfikacji i kompetencji zawodowych, zatrudnienia, standardów...

nr katalogowy: E.sk_7 czytaj całość »

Praktyczny podręcznik odpowiadający na pytanie, jak przeprowadzić grupy fokusowe, a także dlaczego i kiedy skorzytać z tej tak popularnej metody.

nr katalogowy: M.j_4 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego