AKTUALNOŚCI

 • 04.11.2021

  Mazowiecki rynek pracy we wrześniu 2021 r.

  We wrześniu w naszym regionie odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jak i tego samoego okresu 2020 roku. Wzrosła natomiast liczba miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 
 • 01.10.2021

  Mazowiecki rynek pracy w sierpniu 2021 r.

  Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim w sierpniu utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca. Nieznacznie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych - zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Odnotowano jednak mniejszą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych do PUP.
 • 09.09.2021

  Biuletyn MORP

  Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • 30.08.2021

  Mazowiecki rynek pracy w lipcu 2021 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w lipcu 2021 r.
 • 06.08.2021

  Mazowiecki rynek pracy w czerwcu

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w czerwcu 2021 r.
 • 25.06.2021

  Mazowiecki rynek pracy w maju

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w maju 2021 r.
 • 10.06.2021

  Mazowiecki rynek pracy w kwietniu

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w kwietniu 2021 r.
 • 24.05.2021

  Biuletyn MORP

  Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • 29.04.2021

  Mazowiecki rynek pracy w marcu

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w marcu 2021 r.
 • 24.03.2021

  Informacja o mazowieckim rynku pracy w lutym 2021 r.

  W lutym w województwie mazowieckim utrzymuje się niekorzystny trend na rynku pracy. W porównaniu do stycznia liczba bezrobotnych wzrosła o 1 401 osób i wynosi obecnie 152 546 osób.

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego