Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III, okres realizacji: 2012-2015

Raporty z badań:

Badanie potencjału zielonych miejsc pracy na Mazowszu, 2015 r.
Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy, 2015 r.
Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza, 2015 r.
Migracje - inforgrafika
Badanie grupy NEET na Mazowszu. Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy
Praca nierejestrowana na Mazowszu - jej skala, charakter i skutki społeczne, 2014 r.
Unregistered work in Mazovia – its scale, character and social impacts

 

 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego