Mazowsze

 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  Już po raz dziewiąty świętowaliśmy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

  Wydarzenie było okazją do podziękowania pracownikom mazowieckich urzędów pracy oraz wręczenia pamiątkowych dyplomów. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie przedstawicielki naszego Wydziału: Joanna Obałek i Magdalena Łotocka. Gratulujemy!

 • Biuletyn MORP

  Czy etyczny haker i doradca influencerów będą zawodami przyszłości? O tym przeczytacie Państwo w najnowszym Biuletynie.

 • Mazowiecki rynek pracy w sierpniu 2022 r.

  W sierpniu br. liczba bezrobotnych w wojewóztwie mazowieckim nieznacznie spadła, nie przełożyło się to jednak na zmianę poziomu stopy bezrobocia - podobnie jak w lipcu wskaźnik ten wyniósł 4,2%. Pracodawcy zgłosili do mazowieckich urzędów pracy więcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, niż w poprzednim miesiącu.
 • Mazowiecki rynek pracy w lipcu 2022 r.

  W lipcu br. w województwie mazowieckim liczba bezrobotnych spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Odnotowaliśmy także kolejny spadek stopy bezrobocia - o 0,1 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten w omawianym okresie wyniósł 4,2%.

 • Mazowiecki rynek pracy w czerwcu 2022 r.

  W czerwcu br. w województwie mazowieckim liczba bezrobotnych spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Odnotowaliśmy także kolejny spadek stopy bezrobocia - o 0,1 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten w omawianym okresie wyniósł 4,3%.
 • Biuletyn MORP

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu MORP.

  W tym wydaniu prezentujemy m.in. analizę danych dotyczących sytuacji obywateli Ukrainy na mazowieckim rynku pracy.
 • Mazowiecki rynek pracy w maju 2022 r.

  W maju w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 125 280 osób bezrobotnych, to jest o 2 729 osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 340 osób mniej niż w maju 2021 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim w ciągu miesiąca spadła o 0,1 pkt proc. i wynosi 4,4%. 

 • Szacunkowe dane o mazowieckim rynku pracy w maju 2022 r.

  Maj był kolejnym miesiącem spadku liczby osób bezrobotnych w województwie mazowieckim. Taki trend obserwujemy od początku roku, nie został on zaburzony nawet napływem obywateli Ukrainy do mazowieckich urzędów pracy w związku z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą.
 • Mazowiecki rynek pracy w kwietniu 2022 r.

  W kwietniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim spadła o 0,1 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 4,5%. 
 • Mazowiecki rynek pracy w marcu 2022 r.

  W marcu w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 130 358 osób bezrobotnych, o 2 369 osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 581 osób mniej niż w marcu 2021 roku.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w ciągu miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 4,6%. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego