Pracodawca-pracownik

Projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pn. Pracodawca-Pracownik; inwestycja w kapitał ludzki był realizowany w 2008 r. w ramach działania 2.1.ZPORR Rozwój umiejetnosci powiazany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwosci kształcenia ustawicznego w regionie.

Raporty z badań:

 

 

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego