Szkolnictwo zawodowe

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II, okres realizacji: 2011-2013

 Model Programu Rozwojowego dla szkół zawodowych
 
 Młodzież a rynek pracy - raport końcowy
 Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (Ostrołęka)
 Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat lipski)
 Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat łosicki)
 Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat mławski)
 Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat sierpecki)
 Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (Warszawa)
 
 Badanie losów zawodowych absolwentów - raport końcowy
 Załącznik nr 1 - Narzędzie do monitoringu losów absolwentów
 Załącznik nr 2 - Wyniki analizy czynnikowej (wybór powiatów)
 Załącznik nr 3 - Wyniki analizy czynnikowej (segmentacja absolwentów)
 
 Rola doradztwa zawodowego - raport końcowy
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion ciechanowski)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion ostrołęcki)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion płocki)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion radomski)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion siedlecki)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion warszawski)
 
 Kształcenie modułowe jako nowa forma nauki zawodu - badanie jakościowe w subregionach
 Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych - badanie jakościowe w subregionach
 Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi - badanie jakościowe w subregionach
 
 Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla uczniów i dla rodziców
Jak wybrać szkołę po gimnazjum - infografika

 Podstawa do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego