Szkolnictwo zawodowe

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II 

okres realizacji: 2011-2013

Model Programu Rozwojowego dla szkół zawodowych
 
Młodzież a rynek pracy - raport końcowy
Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (Ostrołęka)
Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat lipski)
Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat łosicki)
Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat mławski)
Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (powiat sierpecki)
Młodzież a rynek pracy - raport cząstkowy (Warszawa)
 
Badanie losów zawodowych absolwentów - raport końcowy
Załącznik nr 1 - Narzędzie do monitoringu losów absolwentów
Załącznik nr 2 - Wyniki analizy czynnikowej (wybór powiatów)
Załącznik nr 3 - Wyniki analizy czynnikowej (segmentacja absolwentów)
 
 Rola doradztwa zawodowego - raport końcowy
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion ciechanowski)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion ostrołęcki)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion płocki)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion radomski)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion siedlecki)
 Rola doradztwa zawodowego - raport cząstkowy (subregion warszawski)
 
 Kształcenie modułowe jako nowa forma nauki zawodu - badanie jakościowe w subregionach
 Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych - badanie jakościowe w subregionach
 Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi - badanie jakościowe w subregionach
 

Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla uczniów i dla rodziców
Jak wybrać szkołę po gimnazjum - infografika

Podstawa do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

 

Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby

okres realizacji: 2010-2011

Publikacja podsumowująca badania zrealizowane w ramach projektu

Raporty - Formy nauki zawodu

Formy nauki zawodu_raport zbiorczy
Formy nauki zawodu, miasto Płock
Formy nauki zawodu, powiat pruszkowski
Formy nauki zawodu, powiat przasnyski
Formy nauki zawodu, powiat radomski i miasto Radom
Formy nauki zawodu, miasto Siedlce
Formy nauki zawodu, powiat żuromiński

Raporty - Młodzież wchodząca na rynek pracy:aspiracje-szanse-praktyka

Młodzież wchodząca na rynek pracy:aspiracje-szanse-praktyka raport zbiorczy
Młodzież wchodząca na rynek pracy:aspiracje-szanse-praktyka_raport  powiat m.Płock
Młodzież wchodząca na rynek pracy:aspiracje-szanse-praktyka_raport powiat pruszkowski
Młodzież wchodząca na rynek pracy:aspiracje-szanse-praktyka_raport powiat przasnyski
Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje-szanse-praktyka_raport powiat radomski
Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje-szanse-praktyka_raport powiat m.Siedlce
Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje-szanse-praktyka_raport powiat żuromiński

Raporty - Badanie pracodawców i pracowników

Badanie pracodawców i pracowników_raport zbiorczy
Badanie pracodawców i pracowników_raport_powiat_miasto Płock
Badanie pracodawców i pracowników_raport_powiat_pruszkowski
Badanie pracodawców i pracowników_raport_powiat_przasnyski
Badanie pracodawców i pracowników_raport_powiat_radomski
Badanie pracodawców i pracowników_raport_powiat_siedlecki i miasto Siedlce
Badanie pracodawców i pracowników_raport_powiat_żuromiński

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego