Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

 Sytuacja na powiatowym rynku pracy w mieście Radom - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Sytuacja na powiatowym rynku pracy w mieście Ostrołęka - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Sytuacja na powiatowym rynku pracy w powiecie ciechanowskim - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Sytuacja na powiatowym rynku pracy w powiecie piaseczyńskim - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Sytuacja na powiatowym rynku pracy w powiecie płockim - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Sytuacja na powiatowym rynku pracy w powiecie sokołowskim - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Raport końcowy. Sytuacja na powiatowym rynku pracy - punkt widzenia społeczności lokalnej
 Zmiany na rynku pracy – prognozy ekspertów – raport zbiorczy dla 10 badanych powiatów
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy - raport z wywiadów indywidualnych
 Powiat łosicki – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat łosicki
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie łosickim
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat makowski
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie makowskim
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat miasto Radom
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie miasto Radom
 Powiat płocki – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat płocki
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie płockim
 Powiat przysuski – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat przysuski
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie przysuskim
 Powiat radomski – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat radomski
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie radomskim
 Powiat sierpecki – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat sierpecki
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie sierpeckim
 Powiat szydłowiecki – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat szydłowiecki
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie szydłowieckim
 Powiat wołomiński – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat wołomiński
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie wołomińskim
 Powiat żuromiński – ważne informacje
 Zmiany na rynku pracy - prognozy ekspertów - powiat żuromiński
 Propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy w powiecie żuromińskim

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego