Komunikat o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną
i katastrofą humanitarną.

Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych
i Migracji MSWiA wspólnie opracowali ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granicę polsko-ukraińską.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw, mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

Grafika: Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi. Telefon, pod którym można prosić o pomoc +48 22 6280120

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego