Informacja o Centrum

Centrum Informacji Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Centrum Informacji MORP powstało by usprawnić przepływ informacji oraz gromadzić informacje na temat rynku pracy oraz w obszarach, które mają wpływ na jego kształt - edukacji, form kształcenia, polityki rynku pracy i społecznej, integracji społecznej i równości szans oraz przedsiębiorczości. Gros gromadzonych materiałów dotyczy Mazowsza, ale nie ograniczamy się wyłącznie do naszego województwa.

Zasoby kolekcjonowane są pod dwiema postaciami – materialną i elektroniczną. Dostęp do zasobów elektronicznych jest możliwy poprzez  naszą stronę internetową, z której możecie Państwo pobierać pliki PDF zawierające potrzebne dokumenty. Możecie też Państwo, korzystając z wyszukiwarki, umieszczonej w zakładce - Centrum Informacji/Wyszukiwanie zasobów, sprawdzić jakimi publikacjami w formie materialnej, dotyczącymi interesujących Państwa zagadnień dysponujemy i możemy je udostępnić na miejscu, w biurze projektu zlokalizowanym przy ulicy Młynarskiej 16 w Warszawie.


Zapraszamy do korzystania z zasobów Centrum Informacji Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.


Wszelkie materiały dostępne w serwisie obserwatorium.mazowsze.pl, w szczególności zawierające wyniki badań, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Korzystanie z nich, w szczególności: kopiowanie, publikacja, rozpowszechnianie, modyfikowanie, wymaga uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, z wyłączeniem przypadków zawartych w Oddziale 3 (Dozwolony użytek chronionych utworów) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego