Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Program składa się z dwóch części: diagnozy strategicznej oraz z założeń strategii i polityki aktywnego przeciwdziałania ubóstwu, bezrobociu długookresowemu i marginalizacji...

nr katalogowy: Rz.rp_1 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego przez UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy", którego głównym celem było...

nr katalogowy: Md.p_1 czytaj całość »

Publikacja opisuje przyczyny, uwarunkowania, poszczególne typy bezrobocia, mechanizmy utrwalające zjawisko oraz sposoby jego redukowania

nr katalogowy: RP.b_1 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego