Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Publikacja jest poświęcona relacji między dostępnością i jakością edukacji a szeroko rozumianymi osiągnięciami rozwojowymi - na poziomie indywidualnym osób, lokalnych społeczności i...

nr katalogowy: Rz.e_13 czytaj całość »

W publikacji została dokonana ocena roli szkół róznego szczebla (podstawowej, gimnazjum, liceum) w procesie kształtowania i rozwoju kapitału społecznego i jego związku z kapitałem...

nr katalogowy: Rz.e_12 czytaj całość »

Celem książki jest dostarczenie metodologicznych wskazówek, uporządkowanego podejścia do kulturowo zorientowanych badań nad technologicznie zapośredniczoną interakcją...

nr katalogowy: M.j_7 czytaj całość »

Książka przedstawia stan współczesnej demografii oraz podstawowe zagadnienia ludnościowe świata i różnych jegfo części.

nr katalogowy: RP.ch_3 czytaj całość »

Celem badania jest pomiar i ocena tzw. miękkich czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego i jakość życia...

nr katalogowy: Mp.p_44 czytaj całość »

Opracowanie, które ma pomóc w zrozumieniu, na czym polega praktyczna wartość dodana w projektach współpracy ponadnarodowej.

nr katalogowy: Md.p_43 czytaj całość »

Publikacja przygotowana w ramach projektu systemowego "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"

nr katalogowy: Md.p_42 czytaj całość »

Książka wpisuje się w aktulany dyskurs dotyczący wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych w realizacji krajowej i regionalnej polityki społecznej.

nr katalogowy: RP.P_15 czytaj całość »

Publikacja przygotowna w ramach projektu systemowego "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"

nr katalogowy: Md.p_41 czytaj całość »

Publikacja poświęcona badaniom sektora usług nierynkowych w województwie podkarpackim.

nr katalogowy: Rz.rp_48 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego