Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Materiały konferencyjne zawierają prezentacje wygłoszone podczas Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w 2008 roku.

nr katalogowy: Md.k_4 czytaj całość »

Czasopismo przedstawia różne aspekty zmian w edukacji zawodowej: od teorii i badań naukowych, poprzez kształcenie modułowe, funkcjonowanie w praktyce edukacyjnej innowacyjnych programów...

nr katalogowy: Cz.e_1 czytaj całość »

Ekspertyza składa się z 5 autorskich opracowań poświęconych problematyce umowy społecznej.

nr katalogowy: RP.p_8 czytaj całość »

Niniejsze opracowanie powstalo w wyniku pierwszego etapu badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.

nr katalogowy: Rz.e_1 czytaj całość »

Broszura zawiera krótką informację na temat projektu "Program monitorowania regionalnego rynku pracy" realizowanego przez WUP w Katowicach.

nr katalogowy: Md.b_13 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Broszura zawiera krótką informację na temat projektu "Program monitorowania regionalnego rynku pracy", realizowanego przez WUP w Katowicach.

nr katalogowy: Md.b_13 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego