Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

W biuletynie zawarto m.in. artykuły na temat: Dyplom nie gwarantuje pracy, targi pracy, partnerstwo na recz pracodawców, Kobiety na swoim.

nr katalogowy: Cz.b_22 czytaj całość »

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w wojwództwie lódzkim, przyczyniając się do rozpoznania zbieżności systemu edukacji zawodowej z zapotrzebowaniem...

nr katalogowy: Rz.rp_39 czytaj całość »

Analiza przyczyn ubóstwa w województwie mazowieckim sporządzona na podstawie danych pochodzących ze sprawozdawczości wojewódzkiej z zakresu pomocy społecznej oraz ...

nr katalogowy: S_10 czytaj całość »

Dane statystyczne o bezrobociu w Polsce o 2008 roku

nr katalogowy: S_11 czytaj całość »

Celem opracowania jest zaprezentowanie aktualnego obrazu m.st. Warszawy i zjawisk charakterystycznych dla rozwoju stolicy. Przedmiotem opisu statystycznego jest sytuacja społeczno-gospodarcza...

nr katalogowy: S_12 czytaj całość »

Publikacja powstała w ramach projektu "Zysk z dojrzałości" realizowanego w 2010 roku. Jest efektem czteroletnich działań w sferze popularyzacji aktywizacji zawodowej powyżej 50 roku...

nr katalogowy: Rp.z_14 czytaj całość »

Publikcja powstała w ramach projektu "Zysk z dojrzałości" realizowanego w 2010 roku. Jest wynikiem czteroletnich działań ARF w Polsce s sferze popularyzacji aktywizacji zawodowej osób...

nr katalogowy: Rp.z_14 czytaj całość »

Niniejszy raport przedstawia tło społeczno-ekonomiczne kraju oraz planowane refomry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

nr katalogowy: E.sk_7 czytaj całość »

Celem projektu było dostarczenie publicznym służbom zatrudnienia kompleksowych analiz umożliwiających zwiększenie efektywności mechanizmów niwelowania niedospasowań strukturalnych na...

nr katalogowy: Rp.z_15 czytaj całość »

Celem projektu było zdiagnozowanie trudności  w aktywizacji zawodowej więźniów w województwie mazowieckim, opracowanie rekomendacji do programu tej aktywizacji, podniesienie...

nr katalogowy: Rz.rp_40 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego