Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Celem publikacji jest omówienie Procesu Bolońskiego. Podstawowa częsc prezentacji dotyczy zjawisk i trendów obserwowanych z perspektywy europejskiej

nr katalogowy: Rz.e_1 czytaj całość »

Publikacja powstała w ramach usługi Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy.

nr katalogowy: RP.c_3 czytaj całość »

Publikacja podsumowująca projekt badawczy "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku...

nr katalogowy: RP.c_4 czytaj całość »

Równe szanse, zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, partnerstwo, rozwój lokalny oraz innowacyjność i współpraca ponadnarodowa - sześć polityk...

nr katalogowy: Md.p_52 czytaj całość »

Poradnik poświęcony zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn w Programi Operacyjnym Kapitał Ludzki.

nr katalogowy: Md.p_53 czytaj całość »

Szósty raport z badań przeprowadzonych w ramach realizowanego ze środków POKL projektu Lubelski Barometr Gospodarczy zawiera analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i...

nr katalogowy: Rz.rp_37 czytaj całość »

Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczpospolitej...

nr katalogowy: Md.p_43 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego