Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2012 r.

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,9 proc., radomskim - 29,6 proc., przysuskim - 26,5 proc. oraz makowskim - 25 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,1 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,6 proc., grodziski i pruszkowski - 7,6 proc. oraz piaseczyński - 7,9 proc.


Wzrost stopy bezrobocia (w odniesienia do lipca br.) odnotowano w 35 powiatach, największy w powiecie pułtuskim - 0,5 punktu procentowego. Bezrobocie spadło w czterech powiatach: zwoleńskim - o 0,2 punktu procentowego oraz ciechanowskim, otwockim i płońskim - po 0,1 punktu procentowego. W mieście Ostrołęka oraz w powiatach mławskim i warszawskim zachodnim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.


Na koniec sierpnia 2012 roku w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 126 390 bezrobotnych kobiet, czyli 49,6 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu do lipca br. ta liczba zwiększyła się o 2 437 osób (o 2 proc.), a w porównaniu do sierpnia ub.r. o 6 617 osób (o 5,5 proc.).
Aż 86,3 proc. bezrobotnych kobiet to te, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia.


Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się miasta: Płock - 56,4 proc. i Ostrołęka - 56,2 proc. oraz powiaty: płocki -55,7 proc. oraz sierpecki - 54,6 proc.

 

 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego