Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2010

Liczba bezrobotnych w porównaniu z marcem 2009 roku dla województwa wzrosła o 1,5 punktu procentowego (w kraju o 1,8 punktu procentowego). W porównaniu do lutego 2010 roku stopa bezrobocia w województwie utrzymała się na takim samym poziomie, w kraju spadła o 0,1 punktu procentowego.

Bezrobocie wzrosło we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,1 proc., radomskim - 29,8 proc., przysuskim - 24,0 proc.

Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Warszawa - 3,4 proc. oraz powiaty warszawski zachodni - 5,5 proc. i pruszkowski - 6,9 proc.

W marcu 2010 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowano 25.813 bezrobotnych
o 1.070 osób więcej niż w lutym br. oraz o 1.377 osób mniej niż w marcu 2009 r. Większość noworejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (76,4 proc.) oraz poprzednio pracujące (75,7 proc.).

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji 
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego