Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2011 r.

W porównaniu do stycznia 2011 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 5.874 osoby (o 2,3 proc.). Bezrobocie wzrosło w 41 powiatach województwa mazowieckiego, największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w m. Płock - 5,5 proc. (o 451 osób) oraz powiatach: makowskim - 8,2 proc. (o 340 osób), mińskim - 4,7 proc. (o 220 osób), piaseczyńskim - 4,7 proc. (o 246 osób) oraz łosickim - 4,1 proc.(o 78 osób). Spadek bezrobocia odnotowano tylko w powiecie sochaczewskim - 0,8 proc. (o 31 osób). Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy wzrost zaobserwowano w obszarach ostrołęckim i płockim - po 3,6 proc.

W porównaniu z lutym 2010 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła - o 11.627 osób (o 4,7 proc.). Bezrobocie wzrosło w 34 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa - o 12,6 proc. (o 4.575 osób) oraz w powiatach: mińskim - o 17,7 proc. (o 737 osób), nowodworskim - o 15,1 proc. (o 490 osób), żyrardowskim - o 13,0 proc. (o 459 osób), sokołowskim - o 10,9 proc. (o 242 osoby) oraz ostrołęckim - o 10,5 proc. (o 580 osób). Spadek bezrobocia odnotowano w 8 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: garwolińskim - o 13,2 proc. (o 804 osoby), węgrowskim - o 8,9 proc. (o 396 osób) oraz wyszkowskim - o 3,3 proc. (o 165 osób). Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim - o 6,6 proc. (o 6.951 osób).

W porównaniu do stycznia 2011 stopa bezrobocia wzrosła w 39 powiatach, największy wzrost zaobserwowano w powiecie makowskim - 1,3 punkt procentowego. Natomiast w powiatach: białobrzeskim, pruszkowskim i sochaczewskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 26 powiatach województwa mazowieckiego największy w powiatach: mińskim, nowodworskim, ostrołęckim, zwoleńskim oraz żyrardowskim - o 1,3 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 11 powiatach, największy w powiecie garwolińskim - o 1,8 oraz węgrowskim - 1,4 punktu procentowego. W powiatach: lipskim, mławskim, radomskim, szydłowieckim oraz warszawskim zachodnim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie.

W lutym 2011 roku pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 382 zakłady pracy, odbyli 888 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 996 niesubsydiowanych miejsc pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały 4.374 wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 276 wolnych miejsc pracy (o 5,9 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 2.596 wolnych miejsc pracy (o 37,2 proc.) mniej niż w lutym roku poprzedniego.

 

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista ds. promocji
Statystyki rynku pracy
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego