Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2010 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2010 r.

W końcu listopada 2010 roku w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 229.251 bezrobotnych, w tym 112.209 kobiet. Stanowi to 48,9 proc. ogółu bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych w województwie zwiększyła się w stosunku do października 2010 roku
o 3.426 osób (o 1,5 proc.), natomiast liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 1.034 osoby (o 0,9 proc.).

W listopadzie 2010 roku zarejestrowano 29.817 bezrobotnych (listopad 2009 roku - 28.420 osób), wyłączono z ewidencji 22.973 osoby (w listopadzie 2009 roku - 22.231 osób).

W porównaniu do października 2010 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 3.426 osób (o 1,5 proc.). Bezrobocie wzrosło w 35 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w m. Radom - 4,5 proc. (o 887 osób) oraz w powiatach: lipskim - 8,5 proc. (o 183 osoby), białobrzeskim - 4,7 proc. (o 82 osoby), przasnyskim - 4,5 proc. (o 119 osób) oraz siedleckim - 4,1 proc. (o 117 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 6 powiatach, największy w: makowskim - o 7,6 proc.
(o 290 osób), ostrowskim - o 2,8 proc. (o 132 osoby), radomskim - o 2,1 proc. (o 337 osób) oraz wyszkowskim - o 2,0 proc. (o 89 osób).

W powiecie nowodworskim bezrobocie utrzymało się na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w pięciu obszarach, największy wzrost zaobserwowano w obszarze siedleckim o 2,8 proc. (o 269 osób).

W odniesieniu do listopada 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 10.806 osób (o 5,0 proc.). Bezrobocie wzrosło w 22 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 26,9 proc. (o 8.221 osób) oraz w powiatach: mińskim o 17,5 proc. (o 614 osób), nowodworskim o 16,7 proc. (o 473 osoby) oraz warszawskim zachodnim o 15,6 proc. (o 361 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 20 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił
w powiatach: makowskim o 18,2 proc. (o 781 osób), garwolińskim o 10,6 proc. (o 564 osoby) oraz łosickim o 9,8 proc. (o 174 osoby).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w czterech obszarach, największy w obszarze warszawskim o 12,0 proc. (o 10.981 osób).

 

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista ds. promocji

Statystyki rynku pracy

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego