Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2012 r.

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,5 proc., radomskim - 29,4 proc. oraz przysuskim - 26 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,6 proc., grodziski - 7,3 proc., pruszkowski - 7,4 proc., piaseczyński - 7,7 proc. oraz grójecki - 7,9 proc.

Wzrost stopy bezrobocia (w odniesienia do maja br.) odnotowano w 33 powiatach, największy w powiecie wołomińskim - o 1,9 pkt. procentowego. Bezrobocie spadło w sześciu powiatach, najbardziej w powiecie płockim - o 0,8 pkt. procentowego. W Ostrołęce i Radomiu oraz w powiecie żyrardowskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej.
Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych - co ósmy bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. W czerwcu wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominowali: nie posiadający prawa do zasiłku - 83,6 proc., poprzednio pracujący - 79,4 proc., mieszkańcy miast - 56,7 proc., bez wykształcenia średniego - 53,1 proc., długotrwale bezrobotni - 52,2 proc. oraz mężczyźni - 51,3 proc.

 

Bezrobocie na Mazowszu - dane GUS
Warszawski rynek pracy w liczbach - dane GUS
Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego