Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy - 28 maja 2013 r.

Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy - 28 maja 2013 r.

Z inicjatywy ogólnopolskiej sieci współpracy regionalnych obserwatoriów rynku pracy 28 maja 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone "Modelowi monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy". Wzięli w nim udział przedstawiciele wojewódzkich urzędów pracy.

 

 

 

Materiały zaprezentowane na spotkaniu:

System monitorowania osób młodych na rynku pracy

Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy. Prezentacja wskaźników

 

 

O modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

Mając na uwadze wagę problemu, jakim jest sytuacja młodzieży na rynku pracy, Europejska Sieć Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring) powierzyła opracowanie zasad jej monitorowania na szczeblu regionalnym, polskim regionalnym obserwatoriom rynku pracy, funkcjonującym w wojewódzkich urzędach pracy bądź urzędach marszałkowskich.


W związku z powyższym, w 2011 r. siedem polskich instytucji rynku pracy powołało grupę roboczą, której celem było opracowanie modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.


Opracowany model mógłby stać się w przyszłości uniwersalnym narzędziem wykorzystywanym do międzyregionalnych analiz porównawczych dla instytucji zainteresowanych monitorowaniem sytuacji osób młodych na rynku pracy. Jednakże, aby tak się stało, wymaga on szerszych konsultacji w gronie praktyków ukierunkowanych na jego jak najlepsze dostosowanie do polskich realiów i potrzeb.

 

Raport podsumowujący wyniki prac grupy roboczej

Narzędzie elektroniczne do prezentacji założeń Modelu

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego