Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2013 r. (infografika)

Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2013 r. (infografika)

 

Czerwiec 2013 r. to kolejny miesiąc, w którym odnotowano spadek stopy bezrobocia w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm) i wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego w skali kraju wyniosła 13,2% (13,5% - w maju 2013 r. i 12,3% - w czerwcu 2012 r.). Ta sama tendencja została zaobserwowana na Mazowszu. Stopa bezrobocia wyniosła 11,1%, co oznaczało spadek 0,2 pkt. proc. w odniesieniu do maja br. i wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu z czerwcem 2012r.

Podobnie, jak przed miesiącem Mazowsze utrzymało wysoką pozycję w rankingu województw – nadal tylko woj. wielkopolskie charakteryzuje się niższym wskaźnikiem stopy bezrobocia.

 

 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego