Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

 

 

 

 

 

W czwartek, 2 grudnia 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy podpisał Porozumienie o Współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Przedmiotem kooperacji są wspólne działania stron, mające na celu wspieranie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczo – społecznemu i podnoszeniu potencjału intelektualnego i edukacyjnego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza oraz wzajemna promocja działań.

WUP był reprezentowany przez Dyrektora Aleksandra Kornatowskiego, który zastępował nieobecnego Dyrektora Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego. Drugą stronę reprezentowali Panowie: Tomasz Bratek – Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE oraz Marcin Rolnik – Członek Zarządu FRSE. Obecny był także Pan Zbigniew Stanik - Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, jako przedstawiciel Wydziału odpowiedzialnego za praktyczną realizację Porozumienia.

 


Podpisane Porozumienie to trzecia tego typu umowa podpisana przez WUP w Warszawie.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego