Pomoc urzędów pracy dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w znalezieniu pracy w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego (PUP), Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (WUP).
Pomoc obejmuje dostęp do:
  • krajowych ofert pracy (PUP),
  • porad zawodowych (PUP, WUP),
  • informacji o zasadach zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski (PUP),
  • informacji o formach pomocy świadczonych przez inne instytucje i podmioty na rzecz cudzoziemców (PUP).
Aby otrzymać wsparcie należy zgłosić się do pośrednika pracy lub doradcy klienta w powiatowych urzędach pracy lub doradcy zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Porady zawodowe realizowane są także w formie zdalnej.
 
Kontakt do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Oferty pracy na terenie całej Polski dostępne są w Centralnej Bazie Ofert – Центральна база пропозицій.

Przeglądanie ofert pracy dodatkowo umożliwia bezpłatna aplikacja na telefony ePraca dla obywateli Ukrainy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz do kontaktu z urzędami pracy.
Formy pomocy uchodźcom z Ukrainy (plakat w języku ukraińskim) – Форми допомоги біженцям з України – плакат
Formy pomocy uchodźcom z Ukrainy (plakat w języku polskim)
Aplikacja ePraca (plakat w języku ukraińskim) – Додаток Epraca. Плакат українською мовою
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – informacje w języku ukraińskim/Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомога Вам і Вашій родині у пошуку роботи
 
Przydatne linki:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – informacje na temat legalizacji pobytu/ Легалізація перебування
Urząd do Spraw Cudzoziemców – informacje dla obywateli Ukrainy/ Інформація для громадян України
Dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy – Інформація про допомогу бюро праці, контактні дані бюро праці
Informacje o ofertach pracy i pomocy urzędów pracy w języku rosyjskim – Пропозиції роботи російською мовою
Portal pracy w branży marketingowej – informacje o ofertach zatrudnienia w branży marketingowej skierowanych do kandydatów z Ukrainy
 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego