Mazowsze

 • Mazowiecki rynek pracy w lipcu 2020 r.

  W lipcu w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowało się o 2 041 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie, co w czerwcu, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższa o 0,6 pkt proc. 
 • Mazowiecki rynek pracy w czerwcu 2020 r.

  W województwie mazowieckim od kwietnia utrzymuje się niekorzystny trend na rynku pracy. W czerwcu ponownie wzrosła liczba bezrobotnych i na koniec miesiąca wyniosła 143 052 osoby.
 • Mazowiecki rynek pracy w maju 2020 r.

  Maj to kolejny miesiąc, w którym widać pogorszenie sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych wzrosła o 6 208 osób i wyniosła 139 601 osób. Jest to o 4,7% więcej niż w kwietniu oraz o 7,3% więcej niż przed rokiem.
 • Mazowiecki rynek pracy w maju 2020 r. - wstępne dane

  Według wstępnych dany liczba bezrobotnych w maju w woj. mazowieckim wynosiła 139 601 osób i w porównaniu do kwietnia wzrosła o 6 208 osób. W maju ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszym regionie była niższa o 9 489 osób.
 • Mazowiecki rynek pracy w kwietniu 2020 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją o sytuacji na mazowieckim rynku pracy w kwietniu 2020 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w kwietniu - wstępne dane

  Według wstępnych danych liczba bezrobotnych w województwie mazowieckim na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 133 393 osoby, o 5 632 więcej niż w poprzednim miesiącu. W ujęciu rocznym oznacza to spadek - w tym samym okresie 2019 r. liczba bezrobotnych w naszym województwie była wyższa.
 • Mazowiecki rynek pracy w marcu 2020 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją o sytuacji na mazowieckim rynku pracy w marcu 2020.
 • Biuletyn MORP

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Prezentujemy w nim podsumowanie naszych działań zrealizowanych w minionym roku. 
 • Życzenia świąteczne

  Życzymy Państwu spokojnych, zdrowych, niosących nadzieję Świąt Wielkanocnych.
 • Tarcza antykryzysowa

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udziela wsparcia pracodawcom, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego