Mazowsze

 • Życzenia świąteczne

  Najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
 • Biuletyn MORP

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • Mazowiecki rynek pracy w październiku 2021 r.

  Październik był kolejnym miesiącem spadku stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy.
 • Mazowiecki rynek pracy we wrześniu 2021 r.

  We wrześniu w naszym regionie odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jak i tego samoego okresu 2020 roku. Wzrosła natomiast liczba miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 
 • Mazowiecki rynek pracy w sierpniu 2021 r.

  Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim w sierpniu utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca. Nieznacznie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych - zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Odnotowano jednak mniejszą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych do PUP.
 • Biuletyn MORP

  Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • Mazowiecki rynek pracy w lipcu 2021 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w lipcu 2021 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w czerwcu

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w czerwcu 2021 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w maju

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w maju 2021 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w kwietniu

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w kwietniu 2021 r.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego