Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2010
  02.11.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2010

  Na koniec września 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9 proc. (przy średniej dla kraju 11,5 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.641 bezrobotnych, w tym 111.497 kobiet (49,4 proc. ogółu bezrobotnych).
   

 • Wizyta studyjna w Marsylii
  25.10.2010

  Wizyta studyjna w Marsylii

  W dniach 6-9 października 2010 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP wzięli udział w wizycie studyjnej w Marsylii. Głównym celem wyjazdu było poznanie systemu kształcenia ustawicznego we Francji – uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, dobrych praktyk w zakresie kształcenia dorosłych oraz systemu monitorowania rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje.

 • Spotkanie Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy
  20.10.2010

  Spotkanie Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  19 października 2010 r. Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy odbyło się spotkanie Rady Programowej Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Rada Programowa została powołana w 2009 roku. Funkcjonuje jako organ doradczy, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej prac badawczych prowadzonych w projektach MORP. W skład RP wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: ekonomii, statystyki, polityki rynku pracy, integracji społecznej.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2010
  12.10.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2010

  W sierpniu 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,0 proc. (przy średniej dla kraju 11,3 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 224.799 bezrobotnych, w tym 111.001 kobiet (49,4 proc. ogółu bezrobotnych).

 • OGÓLNOPOLSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY W RAMACH BADAŃ REGIONALNYCH RYNKÓW PRACY I EWALUACJI POKL.
  09.09.2010

  OGÓLNOPOLSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY W RAMACH BADAŃ REGIONALNYCH RYNKÓW PRACY I EWALUACJI POKL.

  W dniach 2-3 września w Mielnie odbyło się seminarium robocze Ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji POKL. Było to już drugie spotkanie sieci powstałej z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2010
  03.09.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2010

  W lipcu 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,0 proc. (przy średniej dla kraju 11,4 proc.). W urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.203 bezrobotnych, w tym 109.565 kobiet (48,7 proc. ogółu bezrobotnych).

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2010
  04.08.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2010

  W czerwcu 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,1 proc. (przy średniej dla kraju 11,6 proc.). W urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 227.872 bezrobotnych, w tym 108.953 kobiety (47,8 proc. ogółu bezrobotnych).

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2010
  01.07.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2010

  W maju w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,3 proc. (przy średniej dla kraju 11,9 proc.). W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 233 268 osób, w tym 110 256 kobiet (47,3 proc. ogółu bezrobotnych).

 • Porozumienie o współpracy
  01.07.2010

  Porozumienie o współpracy

  24 czerwca 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy podpisał kolejne Porozumienie o Współpracy, tym razem z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.

 • III Konferencja Małopolska Otwarta Na Wiedzę
  11.06.2010

  III Konferencja Małopolska Otwarta Na Wiedzę

  8 czerwca 2010 r. w Auli „Florianka” w Krakowie odbyła się III Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę. Tegoroczne spotkanie, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, koncentrowało się wokół tematu „Odpowiedzialność za swój rozwój”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele szkół, uczelni, jednostek naukowych, samorządu woj. małopolskiego, a także osoby reprezentujące publiczne służby zatrudnienia.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego