Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2010 r.
  07.02.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2010 r.

  Na koniec grudnia 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,4 proc. (przy średniej dla kraju 12,3 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 238.341 bezrobotnych, w tym 115.079 kobiet (48,3 proc. ogółu bezrobotnych). 
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2010 r.
  20.01.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2010 r.

  W końcu listopada 2010 roku w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 229.251 bezrobotnych, w tym 112.209 kobiet. Stanowi to 48,9 proc. ogółu bezrobotnych.

 • Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?
  18.01.2011

  Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?

  W dzisiejszych czasach wymagania w stosunku do pracowników są bardzo wysokie, a rynek pracy nasycony. Problemy ze znalezieniem pracy mają zarówno studenci, jak i seniorzy. Osoby starsze posiadające takie same kwalifikacje jak ich młodsi koledzy, często z racji wieku mają słabszą pozycję na rynku pracy. Jak zatem najlepiej poradzić sobie ze zmieniającymi się wymogami pracy? Czy osoby po 50. roku życia mogą im sprostać? 

 • Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc.
  10.01.2011

  Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc.

  Polecamy wywiad ze Zbigniewem Stanikiem, kierownikiem Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na temat telepracy. W rozmowie poruszone są zagadnienia dotyczące tej formy pracy oraz przepisów regulujących zatrudnienie telepracownika.

 • Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej
  03.01.2011

  Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej

  Za zgodą autorów przekazujemy Państwu bardzo interesującą pracę pod tytułem: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Jest to praca zbiorowa pod redakcją dr Natalii Bloch i dr Elżbiety M. Goździak, pracowników Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu.

 • Biuletyn MORP
  22.12.2010

  Biuletyn MORP

  Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. To w założeniu periodyk. W tym numerze koncentrowaliśmy się na przekazaniu Państwu podstawowych informacji i założeń zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność.

   

 • Partnerstwo
  22.12.2010

  Partnerstwo

  Zawiązaliśmy kolejne partnerstwo ze specjalizowanym portalem, dedykowanym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy a konkretnie, coraz częściej spotykanemu rozwiązaniu służącemu ekonomizacji kosztów pracy w firmach – outsourcingowi. Zjawisko to jest bardzo interesujące dla obserwatorów rynku pracy z tego powodu, że o ile w jednej firmie powoduje redukcję miejsc zatrudnienia to w innej prowokuje rozwój i przyrost miejsc zatrudnienia.

   

   

 • Informacja
  21.12.2010

  Informacja

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie nieczynny.

 • Czy na mazowieckim rynku pracy jest miejsce dla pracowników powyżej 50 roku życia?
  21.12.2010

  Czy na mazowieckim rynku pracy jest miejsce dla pracowników powyżej 50 roku życia?

  W dniu 25 listopada Kierownik Wydziału MORP przy WUP w Warszawie wziął udział w konferencji „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 w województwie mazowieckim”. Spotkanie organizowane było w ramach publikacji wyników badań zrealizowanych przez PBS DGA oraz Human Capital Business Sp. z o.o.

   

 • Informacja na temat Modułu III - Badanie ilosciowe prowadzone wśród pracodawców
  20.12.2010

  Informacja na temat Modułu III - Badanie ilosciowe prowadzone wśród pracodawców

  Kluczem do poznania i zrozumienia tego, co dzieje się na lokalnym rynku pracy może być rozmowa z pracodawcą. W ten sposób dowiadujemy się „u źródła” kto znajduje zatrudnienie i od czego ono zależy, jakie umiejętności i cechy osobowości są najwyżej cenione u pracowników, a na jakie nie ma zapotrzebowania. Informacje te mają ogromne znaczenie dla urzędów pracy, szkół, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych a także wszystkich tych, którzy poszukują pracy czy planują swoją karierę zawodową.

   

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego