Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2011 r.
  20.10.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2011 r.

  Na koniec sierpnia 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 239.555 bezrobotnych, w tym 119.773 kobiet (50,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,2 proc. (przy średniej dla kraju 11,6 proc.). W porównaniu do lipca br. oznacza to spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1 145 osób (o 0,5 proc.).

 • Międzynarodowa konferencja regionalnych obserwatoriów rynku pracy w Luksemburgu
  17.10.2011

  Międzynarodowa konferencja regionalnych obserwatoriów rynku pracy w Luksemburgu

  W dniach 6-7 października 2011 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie brali udział w konferencji europejskiej sieci skupiającej regionalne obserwatoria rynku pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring).

 • Konferencja podsumowująca wyniki badań
  22.09.2011

  Konferencja podsumowująca wyniki badań

  21 września odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Spoty reklamowe
  20.09.2011

  Spoty reklamowe

  Zapraszamy do zapoznania sie z działem MORP w mediach, w którym zostały zamieszczone spoty reklamowe promujace projekty:

  "Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne oraz "Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby"

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2011 r.
  07.09.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2011 r.

  Na koniec lipca 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 237.694 bezrobotnych, w tym 119.357 kobiet (50,2 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc. (przy średniej dla kraju 11,7 proc.).

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2011 r.
  24.08.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2011 r.

  Na koniec czerwca 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 239 555 bezrobotnych, w tym 118.655 kobiet (49,5 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc. (przy średniej dla kraju 11,8 proc.).

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2011 r.
  07.07.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2011 r.

  Na koniec maja 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 246.886 bezrobotnych, w tym 120.520 kobiet (48,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,6 proc. (przy średniej dla kraju 12,2 proc.).

 • Biuletyn MORP
  30.06.2011

  Biuletyn MORP

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. W tym numerze znajdą Państwo podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II”. Mogą Państwo przeczytać relację z konferencji podsumowującej realizację projektu, a także liczne eksperckie komentarze. Życzymy miłej lektury, mamy nadzieję, że prezentowane wyniki będą dla Państwa pożytecznym narzędziem wspierania zmian na rynku pracy i edukacji.

 • MORP prezentuje wyniki badań - Na Mazowszu brakuje wykwalifikowanych pracowników
  28.06.2011

  MORP prezentuje wyniki badań - Na Mazowszu brakuje wykwalifikowanych pracowników

  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przeanalizowało sytuację na lokalnych rynkach pracy. Do badania wybrano sześć powiatów o odmiennej specyfice: miasta: Ostrołęka i Radom oraz powiaty: ciechanowski, sokołowski, piaseczyński oraz płocki ziemski. Jak wynika z analizy największa stopa bezrobocia jest w Radomiu – 22,1%, najmniejsza w powiecie piaseczyńskim – 8,3%.

 • Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek.
  28.06.2011

  Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek.

  Metody badań empirycznych dotyczących rynku pracy
  Istnieje wiele metod badań rynku pracy, spośród których wymienić warto przede wszystkim następujące:
  – badania deklaracji różnych uczestników rynku pracy (polegające na bezpośrednim skierowaniu do respondentów pytań o ich opinie);
  – metoda obserwacyjna (polegająca na bezpośrednim rejestrowaniu określonych zjawisk społecznych);
  – metoda eksperymentalna (polegająca na wykreowaniu określonej sytuacji społecznej, w celu zdiagnozowania mechanizmów nią kierujących);
  – metoda badania dokumentów osobistych (listów, pamiętników, książeczek wydatków domowych, wypracowań szkolnych itp.);
  – analiza treści innych materiałów (np. ogłoszeń rekrutacyjnych pracodawców).
   

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego