Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2011 r.
  19.01.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2011 r.

  W listopadzie 2011 r. stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wynosiła 9,6% (przy średniej dla kraju 12,1%). W porównaniu do października 2011 r. stopa bezrobocia na Mazowszu wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

   

   

 • Telepraca - znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki
  18.01.2012

  Telepraca - znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2012 r. Hotelu Hyatt w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „TELEPRACA – znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki”. Spotkanie organizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”

 • Ogólnopolskie seminarium obserwatoriów rynku pracy w Rzeszowie
  22.12.2011

  Ogólnopolskie seminarium obserwatoriów rynku pracy w Rzeszowie

  W dniach 13-14 grudnia 2011 r. w Rzeszowie z inicjatywy Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy odbyło się seminarium pt. „Współpraca partnerska i sieciowanie regionalnych obserwatoriów rynku pracy”. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy reprezentowała Katarzyna Kozakowska. Wśród zagadnień poruszanych podczas spotkania znalazły się m. in.: współpraca i partnerstwo w realizacji zadań publicznych, prowadzenie zamówień publicznych w projektach badawczych, a także możliwości współpracy regionalnych obserwatoriów rynku pracy. Założeniem organizatorów było wypracowanie konkretnych praktycznych rozwiązań, dlatego też spotkanie przyjęło formułę warsztatową. W ciągu dwóch dni seminarium odbyły się 3 sesje warsztatowe.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2011 r.
  13.12.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2011 r.

  Na koniec października 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 235 872 bezrobotnych, w tym 119 352 kobiety (50,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,5 proc. (przy średniej dla kraju 11,8 proc.). W porównaniu do września br. oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 794 osoby (o 0,3 proc.), ale do października ub.r. wzrost o 10 047 osób (o 4,5 proc.).

 • Partnerstwo drogą do sukcesu - konferencja w WUP w Płocku
  12.12.2011

  Partnerstwo drogą do sukcesu - konferencja w WUP w Płocku

  W dniach 8-9 grudnia 2011 r. filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku zorganizowała konferencję „Partnerstwo drogą do sukcesu”, podczas którego doszło do niecodziennego spotkania kilku środowisk: studentów, wykładowców, pracodawców oraz przedstawicieli urzędu pracy. Wzięła w niej udział przedstawicielka Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – Magdalena Kołomańska, która zaprezentowała wyniku projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”.

 • Spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych na Mazowszu
  06.12.2011

  Spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych na Mazowszu

  W ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” rozpoczęliśmy cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół zawodowych na Mazowszu. Ich tematem jest współpraca w zakresie przygotowania programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją, a zainteresowanych współpracą do kontaktu z obserwatorium.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2011 r.
  10.11.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2011 r.

  Na koniec września 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 236.666 bezrobotnych, w tym 119.992 kobiety (50,7 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,5 proc. (przy średniej dla kraju 11,8 proc.). W porównaniu do sierpnia br. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 117 osób (o 0,05 proc.).

 • Mazowiecki Barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne
  08.11.2011

  Mazowiecki Barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne

  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy rozpoczęło realizację kolejnego projektu systemowego – „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” (Poddziałanie 8.1.2 POKL). Jego adresatem są przede wszystkim mazowieccy przedsiębiorcy.

 • Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II
  02.11.2011

  Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II

  Projekt systemowy „Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” jest merytoryczną kontynuacją projektów wcześniejszych, będzie realizowany od 1 października 2011 do 31 czerwca 2013. Na podstawie wniosków badawczych zaplanowano realizację 4 modułów badawczych, z których dwa stanowią kontynuację poprzednich, a tematyka kolejnych dwóch wynika z rekomendacji.

 • Konferencja Planowanie kariery zawodowej
  27.10.2011

  Konferencja Planowanie kariery zawodowej

  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 18 października br. odbyła się konferencja pn. Planowanie kariery zawodowej zorganizowana przez Centrum Informacji Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Filia w Ostrołęce.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego