Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2011 r.
  07.07.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2011 r.

  Na koniec maja 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 246.886 bezrobotnych, w tym 120.520 kobiet (48,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,6 proc. (przy średniej dla kraju 12,2 proc.).

 • Biuletyn MORP
  30.06.2011

  Biuletyn MORP

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. W tym numerze znajdą Państwo podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II”. Mogą Państwo przeczytać relację z konferencji podsumowującej realizację projektu, a także liczne eksperckie komentarze. Życzymy miłej lektury, mamy nadzieję, że prezentowane wyniki będą dla Państwa pożytecznym narzędziem wspierania zmian na rynku pracy i edukacji.

 • MORP prezentuje wyniki badań - Na Mazowszu brakuje wykwalifikowanych pracowników
  28.06.2011

  MORP prezentuje wyniki badań - Na Mazowszu brakuje wykwalifikowanych pracowników

  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przeanalizowało sytuację na lokalnych rynkach pracy. Do badania wybrano sześć powiatów o odmiennej specyfice: miasta: Ostrołęka i Radom oraz powiaty: ciechanowski, sokołowski, piaseczyński oraz płocki ziemski. Jak wynika z analizy największa stopa bezrobocia jest w Radomiu – 22,1%, najmniejsza w powiecie piaseczyńskim – 8,3%.

 • Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek.
  28.06.2011

  Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek.

  Metody badań empirycznych dotyczących rynku pracy
  Istnieje wiele metod badań rynku pracy, spośród których wymienić warto przede wszystkim następujące:
  – badania deklaracji różnych uczestników rynku pracy (polegające na bezpośrednim skierowaniu do respondentów pytań o ich opinie);
  – metoda obserwacyjna (polegająca na bezpośrednim rejestrowaniu określonych zjawisk społecznych);
  – metoda eksperymentalna (polegająca na wykreowaniu określonej sytuacji społecznej, w celu zdiagnozowania mechanizmów nią kierujących);
  – metoda badania dokumentów osobistych (listów, pamiętników, książeczek wydatków domowych, wypracowań szkolnych itp.);
  – analiza treści innych materiałów (np. ogłoszeń rekrutacyjnych pracodawców).
   

 • Powiatowe rynki pracy oczami społeczności lokalnych. Relacja z badań jakościowych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy
  28.06.2011

  Powiatowe rynki pracy oczami społeczności lokalnych. Relacja z badań jakościowych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  Cele badania powiatowych rynków pracy
  W ostatnim roku Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przeprowadziło jakościowe badania wśród ekspertów i uczestników lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego. Badania zrealizowano w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (MORP) Poddziałanie 6.1.1 POKL, Moduł 2 „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów".

 • IV Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w Szczecinie
  27.06.2011

  IV Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w Szczecinie

  W dniach 16-17 czerwca 2011 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy uczestniczyli w IV spotkaniu Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Rynku Pracy organizowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w Szczecinie. Głównym celem działania Forum jest wypracowanie trwałych form współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi publicznych służb zatrudnienia, w szczególności pomiędzy regionalnymi Obserwatoriami Rynku Pracy.

 • Projekt pn. ”Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  17.06.2011

  Projekt pn. ”Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badań „Monitoring rynku pracy w województwie mazowieckim. Analiza wskaźników i cech” opracowanych w sześciu raportach miesięcznych i trzech raportach kwartalnych. Znajdą w nich Państwo rezultaty badań polegających na prowadzonym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj. mazowieckie oraz 41 powiatów. Badanie zrealizowano na potrzeby projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego
  17.06.2011

  Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego

  Aby ułatwić dotarcie do interesujących informacji udostępniamy Państwu Bazę Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego zawierającą ponad 1400 cech i 1200 wskaźników opisujących mazowiecki rynek pracy oraz bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą. Baza umożliwia przeprowadzenie analizy 12 lat zmian, jakie dokonały się w województwie mazowieckim, zapewniając przy tym selekcję informacji, szybką wizualizację zjawisk oraz przystępność interpretacji.

   

 • Konferencja podsumowująca realizację projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II
  16.06.2011

  Konferencja podsumowująca realizację projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

  W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2011 r.
  01.06.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2011 r.

  Na koniec kwietnia w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,8 proc. (przy średniej dla kraju 12,6 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 253.246 bezrobotnych, w tym 122.004 kobiety (48,2 proc. ogółu bezrobotnych).

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego