Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2012 r.
  14.06.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2012 r.

  Na koniec kwietnia 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 260 866 bezrobotnych, w tym 125 238 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia spadła o 0,2 punktu procentowego do 10,4 proc. (przy średniej dla kraju 12,9 proc.). W porównaniu do marca br. oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 4 896 osób (o 1,8 proc.).

 • Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
  25.05.2012

  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

  Szanowni Państwo, zapraszamy do odwiedzenia Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy na Facebooku

 • Dzień Otwarty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie – 2 czerwca
  17.05.2012

  Dzień Otwarty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie – 2 czerwca

  Jesteś bezrobotny, szukasz pracy, nie wiesz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, chcesz założyć własną firmę? Przyjdź na Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który odbędzie się w sobotę 2 czerwca, w godz. 10-15, w siedzibie WUP przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2012 r.
  17.05.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2012 r.

  Na koniec marca 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 265.762 bezrobotnych, w tym 127.037 kobiet (47,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia nie zmieniła się ‑ wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,3 proc.). W porównaniu do lutego 2012 roku oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 1 334 osoby (o 0,5 proc.).

 • Atrakcyjność inwestycyjna powiatu szydłowieckiego
  04.05.2012

  Atrakcyjność inwestycyjna powiatu szydłowieckiego

  Otwarcie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu stało się okazją do dyskusji na temat możliwości rozwoju gospodarczego powiatu szydłowieckiego. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone zostało seminarium „Atrakcyjność inwestycyjna Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego” zorganizowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

 •  IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie
  18.04.2012

  IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie

   W dniu 13 kwietnia b.r pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Ciechanowskiego odbyły się IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie.

 • Konferencja z udziałem prominentnych gości w Zespole Szkół w Golądkowie
  13.04.2012

  Konferencja z udziałem prominentnych gości w Zespole Szkół w Golądkowie

  W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, marzec zakończył się konferencją dotyczącą reformy szkolnictwa zawodowego. Na zaproszenie dyrektora Krzysztofa Nuszkiewicza przybyło wielu znamienitych gości ze świata polityki, nauki i biznesu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent szkoły oraz Tadeusz Nalewajk- wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentację na temat „Szkolnictwo zawodowe a szanse młodzieży na mazowieckim rynku pracy” przedstawił Zbigniew Stanik – kierownik wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 • Warsztaty w ramach Forum KU SZ
  10.04.2012

  Warsztaty w ramach Forum KU SZ

  W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy zorganizowało kolejne warsztaty w ramach FORUM Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego na Mazowszu. Spotkanie rozpoczęły obrady Grupy konsultacyjnej wyłonionej spośród członków FORUM KUSZ w 2011 r.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.
  04.04.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.

  Na koniec lutego 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych 267.096 bezrobotnych, w tym 128.320 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,5 proc.). W porównaniu do stycznia 2012 roku oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 5.340 osób(o 2 proc.).

 • Mazowieckie badania regionalne
  08.03.2012

  Mazowieckie badania regionalne

  Zachęcamy do udziału w seminarium upowszechniającym wyniki „Mazowieckich Badań Regionalnych” poświęconych sytuacji gospodarczej w naszym regionie. Spotkanie organizowane jest przez Uczelnię Łazarskiego oraz CASE Doradcy.

   

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego