Mazowsze

 • Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.
  04.06.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.

  Kwietniowe dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w skali miesiąca obniżyła się we wszystkich województwach. Na Mazowszu pierwszy raz od 6 miesięcy spadła poniżej 11,0%.

 • Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.
  09.05.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.

  Jak wynika z informacji opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się o 0,3 p.proc. i wyniosła 11,1%. Pozytywne informacje dotyczą także zatrudnienia i wynagrodzeń. Marzec to 7 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, a przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem.
   

 • Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.
  07.04.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.

  Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku kolejny miesiąc z rzędu. Pozytywne informacje płyną także z danych dotyczących wynagrodzeń – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym zanotowano wzrost.

 • Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy
  01.04.2014

  Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

  26 marca gościliśmy przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy zaangażowanych w prace Grupy Roboczej powołanej w celu utworzenia Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

 • Biuletyn MORP po raz pierwszy w 2014r.
  27.03.2014

  Biuletyn MORP po raz pierwszy w 2014r.

  Pierwszy numer Biuletynu MORP w 2014r. właśnie ukazał się na naszej stronie. Zapraszamy Państwa do lektury!

 • Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem MORP
  11.03.2014

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem MORP

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy: "Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Raport końcowy dla powiatów Mazowsza." Raport powstał w ramach projektu "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III".

 • Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.
  10.03.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.

  W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie wartości wskaźnika zaobserwowano już w każdym regionie.

 • Rynek pracy na Mazowszu w grudniu 2013 r.
  06.02.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w grudniu 2013 r.

  GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada br. zwiększyła się zarówno liczba bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia. Jednakże - jak podkreślało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - był to najniższy wzrost wskaźnika w grudniu od 2008 r.

 • Konferencja Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
  05.02.2014

  Konferencja Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

  27 stycznia 2014 r. w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w związku z dobiegającą końca realizacją projektu badawczego Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie: Anna Grochowska i Katarzyna Kozakowska.

 • Wynagrodzenia i zatrudnienie - znamy już grudniowe dane
  21.01.2014

  Wynagrodzenia i zatrudnienie - znamy już grudniowe dane

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował ważne dane dotyczące polskiej gospodarki za grudzień 2013 r. W ujęciu rocznym wzrosło zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego