Mazowsze

 • Informacja miesięczna o rynku pracy na Mazowszu - grudzień 2016

  Informacja miesięczna o rynku pracy na Mazowszu - grudzień 2016

  W grudniu sytuacja na mazowieckim rynku pracy uległa stabilizacji. Liczba osób bezrobotnych nieznacznie się zwiększyła, co przełożyło się także na niewielki wzrost stopy bezrobocia do poziomu 7,2%. Trzeba jednak podkreślić, że w ujęciu rocznym poziom stopy bezrobocia obniżył się o 1,1 p. proc. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w grudniu 2016 r.

 • Wstępna informacja miesięczna - grudzień 2016 r.

  Wstępna informacja miesięczna - grudzień 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec grudnia 2016 r.
 • Mazowiecki Rynek Pracy w III kwartale 2016 r.

  Mazowiecki Rynek Pracy w III kwartale 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.

 • Informacja o rynku pracy na Mazowszu - listopad 2016 r.

  Informacja o rynku pracy na Mazowszu - listopad 2016 r.

  W listopadzie utrzymała się tendencja spadkowa. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, a stopa bezrobocia była jeszcze niższa niż przed miesiącem i osiągnęła 7,1%. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w listopadzie 2016 r.

 • Biuletyn MORP

  Biuletyn MORP

  Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Biuletynu MORP. Tym razem pragniemy przybliżyć Państwu tematy i zagadnienia aktualne oraz istotne dla rynku pracy i edukacji.
 • Wstępna informacja miesięczna - listopad 2016 r.

  Wstępna informacja miesięczna - listopad 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec listopada 2016 r.
 • Informacja o rynku pracy na Mazowszu - październik 2016 r.

  Informacja o rynku pracy na Mazowszu - październik 2016 r.

  Październik to nadal miesiąc spadków. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy, a stopa bezrobocia była niższa o kolejne 0,2 p. proc i osiągnęła 7,2%. Niestety w październiku pozyskano mniej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej niż w poprzednim miesiącu -  17 816. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w październiku 2016 r.

   

 • Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie

  Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie

  Opracowania Urzędu Statystycznego w Warszawie stanowią zbiór informacji za 2015 r., charakteryzujące tendencje rozwojowe Mazowsza. Zapraszamy do lektury!
 • Biuletyn MORP

  Biuletyn MORP

  Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu MORP! Czekają w nim na Państwa, jak zawsze, ciekawe artykuły.
 • Wstępna informacja miesięczna - październik 2016 r.

  Wstępna informacja miesięczna - październik 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec października 2016 r.
 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego