Mazowsze

 • Bezrobocie poniżej progu 6%

  Bezrobocie poniżej progu 6%

  Wrzesień okazał się rekordowym miesiącem, stopa bezrobocia osiągnęła bowiem na Mazowszu poziom 5,9%, a liczba osób bezrobotnych spadła o kolejne 3 538 osób. Cieszy również rosnąca liczba ofert pracy napływająca do mazowieckich urzędów pracy. We wrześniu było to aż 23 920 ofert.  Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy we wrześniu 2017 r.

 • Wstępna informacja miesięczna - wrzesień 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - wrzesień 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec września 2017 r.

 • Więcej ofert pracy na Mazowszu

  Więcej ofert pracy na Mazowszu

  W sierpniu mazowieckie urzędy pracy pozyskały 22 888 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z poprzednim, wakacyjnym miesiącem jest to wzrost o 10%. Jednocześnie należy odnotować kolejny spadek stopy bezrobocia do poziomu 6,2% oraz zmniejszenie ogólnej liczby bezrobotnych o kolejne 1 163 osoby w stosunku do lipca br.  Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w sierpniu 2017 r.

 • Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.

  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.

  Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował miesięczne materiały dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i Warszawy.

  Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami.

 • Wstępna informacja miesięczna - sierpień 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - sierpień 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec sierpień 2017 r.
 • Lipiec stabilny na mazowieckim rynku pracy

  Lipiec stabilny na mazowieckim rynku pracy

  Kolejny wakacyjny miesiąc nie przyniósł większych zmian na mazowieckim rynku pracy. Stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nieznacznie zmniejszyła się liczba pozyskanych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 1% w stosunku do czerwca 2017 r.  Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w lipcu 2017 r.

 • Wstępna informacja miesięczna - lipiec 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - lipiec 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec lipca 2017 r.
 •  Bezrobocie cały czas spada

  Bezrobocie cały czas spada

  W czerwcu nastąpiło kolejne obniżenie poziomu stopy bezrobocia, wskaźnik osiągnął 6,3%. Zmniejszyła się także liczba osób bezrobotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w czerwcu 2017 r.
 • Mazowiecki Rynek Pracy w I kwartale 2017

  Mazowiecki Rynek Pracy w I kwartale 2017

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.
 • Wstępna informacja miesięczna - czerwiec 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - czerwiec 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec czerwca 2017 r.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego