Mazowsze

 • Mazowiecki Rynek Pracy w sierpniu 2018 r.

  Mazowiecki Rynek Pracy w sierpniu 2018 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wskaźnikami mazowieckiego rynku pracy w sierpniu 2018 r.
 • Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  Zachęcamy do lektury najnowszego Biuletynu MORP. Przyglądamy się w nim szczególnie sytuacji kobiet – w Roku Praw Kobiet ogłoszonym z okazji 100-lecia praw kobiet w Polsce chcemy przybliżyć Państwu, jak obecnie wygląda sytuacja pań, szczególnie w obszarze edukacyjnym i zawodowym. W numerze także o społecznej odpowiedzialności biznesu i strategii odpowiedzialnego zatrudnienia w rekrutacji, a także o budowaniu systemu monitorowania kompetencji w Polsce.

  Zapraszamy do lektury!

  Link do pobrania

 • Mazowiecki Rynek Pracy w IV kwartale 2017 r.

  Mazowiecki Rynek Pracy w IV kwartale 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.

 • Badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych”

  Badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych”

  Urząd Statystyczny w Warszawie w okresie 3 kwietnia – 11 maja 2018 r. realizuje w woj. mazowieckim badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych”. Jest to część badania ogólnopolskiego, którego wyniki posłużą do oceny rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu – jeszcze do 15 kwietnia ankietę można wypełnić samodzielnie przez internet.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://cs.stat.gov.pl/SSI-10/

 • Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiejnocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzy Państwu

  Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy


   

 • Warunki pracy osób w wieku 18-29 lat na Mazowszu - Raport z badania

  Warunki pracy osób w wieku 18-29 lat na Mazowszu - Raport z badania

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania pn. Warunki pracy osób w wieku 18-29 lat na Mazowszu zrealizowanego przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
  W raporcie z badań znajdą Państwo informacje dotyczące porównania sytuacji na Mazowszu w kontekście realiów w kraju
  i Europie.

 • Urząd Statystyczny w Warszawie zachęca do udziału w badaniach ankietowych.

  Urząd Statystyczny w Warszawie zachęca do udziału w badaniach ankietowych.

  Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

  Zachęcamy do udziału w badaniach.

 • Zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Raport końcowy 2017

  Zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Raport końcowy 2017

  Zapraszamy do zapoznaia się z najnowszym raportem z badania "Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy".
 • Wstępna informacja miesięczna - grudzień 2017 r.

  Wstępna informacja miesięczna - grudzień 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępna informacją o bezrobociu na koniec grudnia 2017 r.

 • Mobilni w Europie

  Mobilni w Europie

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach partnerstwa wspólnie realizują projekt pn. "Mobilni w Europie".  Projekt ma na celu wzrost jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów zaangażowanych w ich realizację w sektorze publicznym. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności pracy 210 pracowników organizacji i instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym w Polsce. Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do aplikowania.  

  Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo tutaj.

   

   

   

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego