Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

 

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę zatwierdzającą do realizacji projekt systemowy „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest kontynuacja prac badawczych rozpoczętych w 2009 roku przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, zmierzających do kompleksowej diagnozy mazowieckiego rynku pracy i stworzenia rekomendacji dla jego uczestników.


BADANIA I ANALIZY


Zaplanowane w projekcie badania podzielone zostały na 3 moduły:


1. Monitoring oparty na danych dostępnych – w ramach tego modułu zebrane i zaprezentowane zostaną wybrane pod względem ich przydatności, dotychczas gromadzone informacje nt. rynku pracy tak, aby osoby zainteresowane mogły swobodnie i szybko znaleźć interesujące je dane. Monitoring będzie obejmował również analizy, komentarze i rekomendacje.
2. Badanie ilościowe prowadzone wśród pracodawców – pilotażowe badanie realizowane w 6 powiatach Mazowsza (dobranych w oparciu o kryterium zróżnicowania wskaźników gospodarczych i struktury kapitału ludzkiego). Dotyczyć będzie ono dynamiki rynku pracy, zmian prognozowanych w tym obszarze, a także oceny polityki rynku pracy z perspektywy pracodawców.
3. Badanie ilościowe prowadzone wśród pracodawców – pilotaż dotyczący popytu na pracę prowadzony w 6 powiatach województwa mazowieckiego.
W ramach badań poddane zostaną weryfikacji narzędzie badawcze przeznaczone do stałego monitoringu rynku pracy.


RADA PROGRAMOWA


Nad wysoką jakością prowadzonych badań oraz oceną skuteczności opracowanej metodologii czuwać będzie Rada Programowa (RP), w skład której wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący różne dziedziny wiedzy.


BAZY INFORMACJI O MAZOWIECKIM RYNKU PRACY


W ramach projektu prowadzona będzie również baza projektów badawczych oraz publikacji dotyczących mazowieckiego rynku pracy, a także bazy pracodawców (w podziale na branże), agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, instytucji kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego, publicznych służb zatrudnienia oraz innych instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy na terenie każdego z powiatów.


CENTRUM INFORMACJI


Jednym z głównych zadań przewidzianych w programie jest prowadzenie utworzonego w 2009 roku Centrum Informacji. CI to miejsce, w którym wszystkie osoby zainteresowane problematyką rynku pracy będą mogły skorzystać z gromadzonych przez MORP danych, publikacji i wyników badań. Podstawowe narzędzie komunikacji z odbiorcami stanowić będzie strona internetowa, sukcesywnie poszerzana o nowe źródła informacji. Z zasobów CI można będzie skorzystać także na miejscu – do dyspozycji osób zainteresowanych przygotowane zostanie stanowisko komputerowe oraz biblioteka publikacji dotyczących zagadnień rynku pracy.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” dostarczy Państwu kompleksowej wiedzy, umożliwi szybkie wyszukiwanie informacji, a także przyczyni się do prowadzenia skutecznej polityki rynku pracy na Mazowszu.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego