Konferencja „Innowacje dla Mazowsza - komercjalizacja know-how”

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza
- komercjalizacja know-how”

24 kwietnia 2015 r.
Hotel Tumski, Płock


Motywem przewodnim drugiej konferencji z cyklu „Innowacje dla Mazowsza” będzie zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wiedzy, czyli w jakim zakresie aktywność uczelni wyższych i naukowców może być wykorzystana w budowaniu innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza.

Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:

• inicjatyw klastrowych,
• przedsiębiorczości akademickiej i spin off,
• infrastruktury wsparcia innowacyjności,
• instrumentów finansowych,
• dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects),
• wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność regionu.

Czy naukowiec może znaleźć na Mazowszu partnera dla komercjalizacji wiedzy? Gdzie szukać funduszy na wdrażanie innowacji? Czy współpraca nauki i biznesu rzeczywiście wpływa na innowacyjność regionu? Jak z sukcesem wdrożyć pomysł na biznes? Na te i inne pytanie odpowiedzą eksperci reprezentujący kluczowe podmioty ukierunkowane na stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej. Po prezentacjach zapraszamy na panel dyskusyjny
z udziałem wszystkich prelegentów. Ta część spotkania będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, zadania pytań ekspertom.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedsiębiorców, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, studentów, osoby poszukujące źródeł finansowania i pomysłu na własnych biznes, a także wszystkich kreujących innowacje na co dzień.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Agnieszka Maślanka
tel.: (22) 828 87 27
e-mail: Agnieszka.Maslanka@profile.com.pl
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego