Konferencja Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy

Konferencja Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy

W dniach 10-11 października 2013 r. wzięliśmy udział w kolejnej już konferencji Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy, która w tym roku odbyła się w Bilbao. Sieć powstała z inicjatywy Instytutu Badań Gospodarki, Pracy i Kultury Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie (IWAK). W chwili obecnej gromadzi ponad 500 regionalnych i lokalnych obserwatoriów rynku pracy z całej Europy. Do głównych celów funkcjonowania sieci należą m.in.: upowszechnianie wspólnych metod monitorowania rynku pracy na poziomie regionalnym i lokalnym, inicjowanie współpracy pomiędzy europejskimi obserwatoriami, a także promocja dobrych praktyk w zakresie badań i analiz rynku pracy. Okazją do wymiany doświadczeń jest doroczna konferencja organizowana w ramach sieci.


Tematyka tegorocznego, siódmego już spotkania członków sieci, koncentrowała się wokół dwóch głównych zagadnień. Podczas pierwszego dnia wspólnie dyskutowaliśmy na temat monitorowania umiejętności na europejskim rynku pracy – możliwych metod i narzędzi, trudności w monitorowaniu umiejętności formalnych i nieformalnych, ewentualnych sposobów ich niwelowania. Dobre praktyki w tym zakresie zaprezentowali gospodarze spotkania. Ivan Jimenez, przedstawiciel Departamentu Promocji Gospodarczej Prowincji Bizkaia, zaprezentował program Talentia, kierowany do studentów, a także świata nauki, techniki i biznesu. Dr Maria Saiz z Uniwersytetu Kraju Basków z kolei przedstawiła podejmowane przez uczelnię działania w zakresie zwiększania kompetencji studentów ukierunkowane na podjęcie pierwszej pracy.


Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie Panoramy Umiejętności UE (EU Skills Panorama). Jest to portal internetowy, utworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej, gromadzący wyniki krajowych, europejskich i międzynarodowych badań dotyczących umiejętności i miejsc pracy. W serwisie dostępne są dane na temat zapotrzebowania na umiejętności w poszczególnych krajach według podziału na branże, a nawet zawody. Przedstawiane są także prognozy dotyczące tego obszaru. Te i wiele innych informacji znaleźć można pod adresem www.euskillspanorama.ec.europa.eu


Pierwszy dzień konferencji miał także polski akcent. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami naszych prac prowadzonych w ramach Grupy Roboczej działającej na rzecz opracowania modelu monitorowania osób młodych na rynku pracy. Edyta Dąbrowska z Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych WUP w Białymstoku (Lider Grupy Roboczej) przedstawiła dotychczasowe efekty wspólnych działań polskich obserwatoriów. Z kolei Britta Lüdeke z Federalnej Agencji Pracy w Berlinie zaprezentowała obecnym zakres i rezultaty międzynarodowej współpracy w ramach opracowywania systemu (Federalna Agencja Pracy w Berlinie włączyła się do prac nad modelem jako partner zagraniczny).


Motywem przewodnim drugiego dnia konferencji była debata na temat zmieniającej się roli regionalnych i lokalnych obserwatoriów rynku pracy. Dr Christa Larsen (IWAK, Uniwersytet Goethego we Frankfurcie) w swojej prezentacji omówiła rozwój regionalnych i lokalnych obserwatoriów rynku pracy, m.in. w zakresie obszarów analiz i metodologii badań. Podkreśliła także zmieniające się, coraz bardziej nowoczesne sposoby prezentowania wyników i komunikacji z odbiorcami analiz. Głos w dyskusji zabrali członkowie sieci, przedstawiciele samorządu prowincji Bizkaia, służb zatrudnienia, OECD.


Tym razem także nie zabrakło prezentacji dobrych praktyk – Javier Ramos przedstawił system informacji o rynku pracy Baskijskich Służb Zatrudnienia. Ciekawe wystąpienie p. Doris Bartelmes z Ministerstwa Spraw Socjalnych, Pracy, Zdrowia i Demografii Niemiec przybliżyło nam z kolei osiągnięcia w zakresie monitorowania branży medycznej w regionie Rhineland-Palatinate.
Następne spotkanie Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy odbędzie się w 2014 r. we Frankfurcie. Będzie to kolejna okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji efektów prowadzonych przez rok prac, czy wspólnego rozwiązywania problemów związanych z monitorowaniem rynków pracy w Europie.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego