Kobiety i osoby niepełnosprawne na mazowieckim rynku pracy

Kobiety i osoby niepełnosprawne na mazowieckim rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi opracowaniami dotyczącymi sytuacji kobiet i osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku pracy.

Zawierają one najważniejsze dane statystyczne opatrzone krókim komentarzem. Dowiadujemy się z nich m.in. o tym, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Mazowszu jest o 2,3 pkt.proc. niższy niż średnia krajowa i aż o 7,7 pkt.proc. niższy niż w woj.lubuskim.
 

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy

Sytuajca osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego