IV Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w Szczecinie

IV Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w Szczecinie

W dniach 16-17 czerwca 2011 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy uczestniczyli w IV spotkaniu Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Rynku Pracy organizowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w Szczecinie. Głównym celem działania Forum jest wypracowanie trwałych form współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi publicznych służb zatrudnienia, w szczególności pomiędzy regionalnymi Obserwatoriami Rynku Pracy.


Podczas tegorocznego spotkania skoncentrowano się na wypracowaniu wspólnego zakresu wskaźników służących monitorowaniu sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym. Temat monitoringu bezrobocia i zatrudnienia wśród młodzieży pojawił się w kontekście zbliżającego się drugiego już spotkania Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy (Europan Network of Regional Labour Market Monitoring), które tym razem poświęcone będzie właśnie wskaźnikom monitorującym sytuację młodzieży na europejskim rynku pracy (Practical Aproaches of Youth Monitors in Regional Labour Market Obserwatories).


Od 1 września 2010 r. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy realizuje projekt „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”. Spotkanie Forum było doskonałą okazją wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem badań poświęconych sytuacji młodzieży.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego