Informacja na temat Modułu II - Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów

Informacja na temat Modułu II - Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów

Czy można mówić o sytuacji ekonomicznej województwa lub powiatu z perspektywy pojedynczego człowieka? Np. pana Krzysztofa, który od roku jest bezrobotny albo pana Grzegorza, przedsiębiorcy, który poszukuje pracowników? Czy można prowadzić analizy naukowe, które będą przekładać się na życie każdego z nas? My dowodzimy, że można!


W ramach projektu „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów" udamy się do sześciu powiatów w województwie mazowieckim i zapytamy mieszkańców o ich problemy i sukcesy na rynku pracy. Odwiedzimy pracodawców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracowników socjalnych, działaczy społecznych oraz osoby bezrobotne. Zapytamy ich o to, jak można poprawić sytuację na rynku pracy w powiecie, z perspektywy pojedynczego człowieka. Wiemy że to właśnie nasi rozmówcy mają prawdziwą wiedzę na ten temat. Trzeba ją tylko wydobyć, zgromadzić w jednym miejscu i wzajemnie skojarzyć. Tabelki, cyferki i wykresy mogą tę wiedzę uzupełnić, ale nie zastąpić.


Dodatkowo będziemy też śledzić ogłoszenia i informacje pracodawców poszukujących pracowników w każdym powiecie. Chcemy dowiedzieć się, kogo naprawdę poszukują dziś pracodawcy.
Po zakończeniu wszystkich prac opublikujemy oddzielne sprawozdanie dla każdego powiatu.

Przygotujemy też zbiorcze opracowanie dotyczące wszystkich sześciu powiatów. W opracowaniach umieścimy wnioski z przeprowadzonych rozmów i analizy ogłoszeń. Z naszych badań będą mogli skorzystać poszukujący pracy, pracodawcy i wszyscy inni zainteresowani sytuacją ekonomiczną powiatu. Dzięki temu każdy będzie mógł oprzeć swoje dalsze plany zawodowe o rzetelną wiedzę o sytuacji powiatu, podaną w przyjaznej formie. Również lokalni politycy będą mogli planować swoje działania zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców ich powiatu.


Opracował: dr Łukasz Łotocki (opiekun merytoryczny badania)

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego