Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Za datę utworzenia publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju uznaje się 27 stycznia 1919 r. Tego dnia Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał "Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami". Dokument powstał w odpowiedzi na potrzebę uregulowania problemów społecznych, przed którymi stanęło odrodzone państwo – bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, migracji ludności po zakończeniu wojny. Na jego mocy utworzono państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami podlegające Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. 

Dziś publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi.

Z tej okazji wszystkim pracownikom PSZ życzymy: inspiracji, sukcesów, rozwoju oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego