Barometr Mazowsza. Przyszłość kapitały ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb,

Autor: dr Mirosław Grochowski, Małgorzata Kucińska, Malwina Wysocka
Wydawca: Mazowieckie biuro planowania regionalnego w Warszawie
Data wydania: 2013
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: Mp.p_44
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Poradnik
Opis publikacji:

Celem badania jest pomiar i ocena tzw. miękkich czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego i jakość życia jego mieszkańców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego