Perspektywy Ludzi Młodych na Rynku Pracy

Autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Data wydania: 2011
Nr katalogowy: Rz.rp_39
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Polityka rynku pracy
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: rynek pracy, młodzi na rynku pracy, perspektywy rynku pracy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego