Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w wojwództwie wielkopolskim

Autor: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR; na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Data wydania: Grudzień 2011
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Poznań
Nr katalogowy: Rz.rp_42
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: branża budowlana, województwo wielkopolskie, sytuacja ekonomiczna, rynek pracy, oferta edukacyjna,przedsiębiorcy, edukacja,badania rynku pracy
Opis publikacji:

Raport z badania dot. branży budowlanej w województwie wielkopolskim pn. "Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim"

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego