Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Nr 6 (44) listopad - grudzień 2011

Autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Data wydania: 2011
Data publikacji: 20.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: Cz.b_25
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Dane statystyczne
Typ:
  • Biuletyn informacyjny
Słowa kluczowe: rynek pracy, targi pracy 3D, zasady i regulacje prawne,edukacja, elastyczne formy zatrudnienia,
Opis publikacji:

W kolejnym numerze ukazały się informacje m.in. na temat: konferencji regionalnych obserwatoriów w Luksemburgu, wirtualnych targów 3d, nowych regulacji prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, elsatycznych formach zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego