Wyrejestrowania z PUP

Poniższe analizy przedstawiają wyrejestrowania obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583) w województwie mazowieckim.

Stan na 30.09.2023 r. na godz. 16.00

Wyrejestrowania z PUP wg województw

Wyrejestrowania z PUP wg urzędu_mazowieckie

Wyrejestrowania z PUP wg sekcji PKD

Wyrejestrowania z PUP wg zawodu

Wyrejestrowania z PUP wg rodzaju zdarzenia

Wyrejestrowania z PUP wg wieku

Wyrejestrowania z PUP wg wykształcenia

Wyrejestrowania z PUP wg czasu pozostawania w rejestrze

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego