Tag: rynekpracy

 • Coraz mniej bezrobotnych na Mazowszu
  2016-11-17 09:15:00

  Coraz mniej bezrobotnych na Mazowszu

  Wrzesień to kolejny rekordowy miesiąc na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych spadła już do 193 644 osób, a stopa bezrobocia osiągnęła dawno nieodnotowywany poziom 7,4%. Do urzędów pracy napływa także coraz więcej ofert pracy, we wrześniu było ich 19 282. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy we wrześniu 2016 r.
 • Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie
  2016-12-05 13:10:00

  Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie

  Opracowania Urzędu Statystycznego w Warszawie stanowią zbiór informacji za 2015 r., charakteryzujące tendencje rozwojowe Mazowsza. Zapraszamy do lektury!
 • Informacja o rynku pracy na Mazowszu - październik 2016 r.
  2016-12-13 13:34:00

  Informacja o rynku pracy na Mazowszu - październik 2016 r.

  Październik to nadal miesiąc spadków. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy, a stopa bezrobocia była niższa o kolejne 0,2 p. proc i osiągnęła 7,2%. Niestety w październiku pozyskano mniej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej niż w poprzednim miesiącu -  17 816. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w październiku 2016 r.

   

 • Informacja o rynku pracy na Mazowszu - listopad 2016 r.
  2017-01-12 14:19:00

  Informacja o rynku pracy na Mazowszu - listopad 2016 r.

  W listopadzie utrzymała się tendencja spadkowa. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, a stopa bezrobocia była jeszcze niższa niż przed miesiącem i osiągnęła 7,1%. Po więcej danych zapraszamy do pełnej informacji dotyczącej mazowieckiego rynku pracy w listopadzie 2016 r.

 • Informacja miesięczna o mazowieckim rynku pracy - wrzesień 2018
  2018-11-22 16:17:00

  Informacja miesięczna o mazowieckim rynku pracy - wrzesień 2018

  Zachęcamy do zapoznania się z analizą miesięczną mazowieckiego rynku pracy za wrzesień 2018 r.
 • Informacja o mazowieckim rynku pracy za październik 2018
  2018-11-27 12:05:00

  Informacja o mazowieckim rynku pracy za październik 2018

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją miesięczną o mazowieckim rynku pracy - październik 2018 r.
 • Informacja o mazowieckim rynku pracy - listopad 2018
  2019-01-07 13:11:00

  Informacja o mazowieckim rynku pracy - listopad 2018

  Zachęcamy do zapoznania się z analizą miesięczną mazowieckiego rynku pracy za listopad 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego