Raporty półroczne i roczne

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2014 - I półrocze

Rok 2013

Załączniki na obszary

Załączniki na podregiony

Rok 2013 - I półrocze 2013

Rok 2012

Załączniki na obszary

Załączniki na podregiony

Rok 2012 - I półrocze 2012

Rok 2011 (wersja ulegnie zmianie, po ukazaniu się publikacji o ludności)

Załączniki na obszary

Załączniki na podregiony

Rok 2011 - I półrocze


Rok 2010

Rok 2010 - I półrocze


Rok 2009

Rok 2009 - I półrocze

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego