Platforma komunikacji

Nadrzędnym celem utworzenia Platformy Komunikacji jest stworzenie sieci współpracy (forum wymiany informacji) pomiędzy Mazowieckim Obserwatorium Rynku Pracy, a innymi osobami i podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy.

Jednocześnie, Platforma Komunikacji jest narzędziem służącym do bieżącej pracy zespołów badaczy umożliwiając im komunikowanie, prowadzenie konsultacji, wymianę doświadczeń, recenzję dokumentów itp. Działanie platformy ma sprzyjać udoskonalaniu funkcjonujących rozwiązań w zakresie wymiany i udostępniania informacji o rynku pracy i jego otoczeniu.

Dostęp do platformy jest możliwy tylko dla użytkowników zarejestrowanych z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez administratora serwisu.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego