Misja i cele

 

Dlaczego powstało Obserwatorium?

By zmienić na Mazowszu to, co w dziedzinie prowadzonych badań i ich związku z rzeczywistością pozostawia wiele do życzenia:

 • w oficjalnych statystykach brakuje potrzebnych informacji dotyczących lokalnych – powiatowych rynków pracy;
 • poza oficjalną statystyką na poziomie powiatu nie gromadzi się wielu ważnych informacji o rynku pracy;
 • badania o mazowieckim rynku pracy są w większości rozproszone i trudno do nich dotrzeć (pozostają najczęściej w szufladach)
 • wiele badań jest powieleniem już istniejących prac
 • istnieje potrzeba stałej, regularnej aktualizacji wiedzy o rynku pracy;
 • suche liczby niewiele mówią – potrzebne są analizy i rekomendacje.


1. Do kogo Obserwatorium kieruje swoje działania?

Do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są lub będą związani z rynkiem pracy; pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych, młodzieży, instytucji samorządowych i centralnych, szkół i innych instytucji edukacyjnych, firm szkoleniowych, NGO i ośrodków naukowych.


2. Czego można oczekiwać od Obserwatorium? 

 • aktualnej wiedzy o sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, tj. danych, analiz, rekomendacji i prognoz;
 • podstaw do podejmowania jak najcelniejszych decyzji opartych na merytorycznej wiedzy dotyczącej m.in. zatrudnienia, edukacji zawodowej, szkoleń, budowania jednostkowych ścieżek kariery zawodowej, poszukiwanych zawodów czy oczekiwań pracodawców;
 • regionalnego modelu systemu pozyskiwania i analizowania informacji o aktualnych zjawiskach oraz trendach;
 • narzędzi diagnozowania i prognozowania zmian na rynku pracy;
 • aktywnej platformy wymiany informacji.
   

Informacje o badaniach

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego