Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych problematyklą rozwoju lokalnego.

nr katalogowy: Md.k_11 czytaj całość »

Raport unaocznia problemy przedsiębiorców z zakwalifikowaniem różnych źródeł informacji do formalnych, bądź nieformalnych, brakiem umiejętności odróżniania...

nr katalogowy: Md.k_10 czytaj całość »

W raporcie znajdziemy ocenę oferty informacyjnej instytucji publicznych, w tym również sieci organizacji okołobiznesowych do przedsiębiorców.

nr katalogowy: Md.k_9 czytaj całość »

Raport, którego celem było badanie oceny efektywności współpracy mazowieckich przedsiębiorców z ośrodkami naukowo-badawczymi, znaczenie informacji tworzonej w otoczeniu...

nr katalogowy: Md.k_8 czytaj całość »

Publikacja powstałą w ramach projektu badawczego "Bilans Kapitału Ludzkiego".

nr katalogowy: Rz.rp_46 czytaj całość »

Publikacja poświęcona młodym absolwentom szkół, którzy wchodzą na rynek pracy oraz osobom starszym.

nr katalogowy: Rz.rp_45 czytaj całość »

Raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój województwa mazowieckiego.

nr katalogowy: Md.k_7 czytaj całość »

Publikacja jest rezultatem działań realizowanych w ramach projektu innowacyjnego POKL.

nr katalogowy: RP.df_2 czytaj całość »

Raport analizuje wpływa kształcenia na dalsze losy absolwentów w Polsce.

nr katalogowy: _0 czytaj całość »

Opracowanie przedstawia modele modernizacji szkoły zawodowej uwzględniające trzy aspekty dostosowania ofert edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

nr katalogowy: _0 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego