Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Broszura powstała w ramach projektu "ELASTAN - Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy i Ochrona Kapitału Intelektualnego Firm".

nr katalogowy: Md.b_11 czytaj całość »

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego MEN "Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji".

nr katalogowy: Md.p_33 czytaj całość »

Opracowanie powstało w ramach projektu "Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie".

nr katalogowy: Md.p_32 czytaj całość »

Broszura zawiera informacje dotyczące kształcenie ustawicznego w Małopolsce.

nr katalogowy: Md.b_10 czytaj całość »

Raport powstał w ramach projektu "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". Do raportu dołączony jest wydruk prac nagrodzonych w programie pilotażowym...

nr katalogowy: Rz.e_5 czytaj całość »

Informator przedstawia ofertę doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2008/2009, skierowany do nauczycieli.

nr katalogowy: E.sk_5 czytaj całość »

Opracowanie ma na celu omówienie funkcjonowania rynku pracy i rozpoznanie przyczyn wywołujących zjawisko bezrobocia.

nr katalogowy: Md.b_9 czytaj całość »

This book is the result of theoretical and methodological reflections and of the activities od researches from the work team of the project T.I.R.

nr katalogowy: Z_9 czytaj całość »

This publication was developed as part of the European project "Monitoring Labour Market Reforms II".

nr katalogowy: Z_8 czytaj całość »

Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Radom.

nr katalogowy: Rz.rp_22 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego