Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych funkcjach i podmiotach ekonomii społecznej. Dokonano m.in. analizy potencjału organizacji pozarządowych jako pracodawców i opisano specyfikę...

nr katalogowy: NGO_10 czytaj całość »

This report brings together some of the key evidence from the State of the Region dialogues with a range of other information about the major issues facing West Midlands.

nr katalogowy: Z_10 czytaj całość »

Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach projektu "Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej". Celem projektu była diagnoza lokalnego rynku pracy...

nr katalogowy: Md.p_35 czytaj całość »

Raport zawiera opis aktualnych wydarzeń i działań podejmowanych w Województwie Małopolskim, zmierzających do wsparcia systemu kształcenia ustawicznego.

nr katalogowy: Rz.e_7 czytaj całość »

Opracowanie powstało w ramach projektu "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". Stanowi kompendium informacji na temat realizacji polityki w zakresie...

nr katalogowy: Rz.e_6 czytaj całość »

W biuletynie znalazły się informacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia, przedsięwzięcia "Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zatrudnienie Fair Play - 2007, IPED".

nr katalogowy: Cz.b_3 czytaj całość »

Publikacja zawiera materiały z konferencji "Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy" (Strzekęcino 2008).

nr katalogowy: Md.k_3 czytaj całość »

Publikacja zawiera materiały z konferencji "Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy" (Strzekęcino 2008).

nr katalogowy: Md.k_3 czytaj całość »

Opracowanie powstało w ramach projektu "Poszukiwan 45+: rzetelność, zaangażowanie, doświadczenie", realizowanego przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji...

nr katalogowy: Md.p_34 czytaj całość »

Broszura przedstawia problematykę Elastycznych Form Zatrudnienia w Polsce.

nr katalogowy: Md.b_12 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego